Edit

About Us

Rating Academy was established in 2016 and continues its activities in Çanakkale Onsekiz Mart University Technopark. Rating Academy, which has carried out many academic projects and activities to date, also performs various software programs and indexing works as an R&D company. At the same time, the company, which has the status of being a national publishing house with the name of Rating Academy Press, has 6 international refereed academic journals that are currently indexed to different scientific fields. These journals are taken place in reputable national and international indexes. Many international congresses and exhibitions are organized by the Ratıng Academy in different parts of the world. With its professional team and strong technical equipment, it can also make all these organizations online according to changing needs. Researchers, writers, scientists, artists… many participants from different parts of the world meet at Rating Academy projects and events. We will be glad to see you among us.

Contact Info

IGCCC

III. Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Kongresi

Çanakkale

Değerli Araştırmacılar,

Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Kongresi 03-05 Haziran 2021 Tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kongrenin bu yılki temasını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli (IPCC), Viyana Sözleşmesi, Montreal Protokolü, Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması Amaçları oluşturmaktadır. Kongredeki tüm konuşmalar ve sunumlar çevrimiçi yapılacak ve ayrıca YouTube’da canlı olarak yayınlanacaktır. Kongre, Küresel İklim Değişikliği ile ilgili tüm alanlara açıktır. Çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalar dahil edilecektir. Kongrenin teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, eğitimcileri, sivil toplum kuruluşlarını ve öğrencileri bu bilgi şölenine katılmaya davet ediyoruz. Kongrenin dili, İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Tam metinli bildiriler, kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, dileyen yazarların bildirileri editoryal kitapta ve uluslararası endeksli kongre dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabilecektir. Organizasyon komitemiz adına sizleri, Kongremize davet etmekten onur duyuyoruz.

En iyi dileklerimizle  

Prof. Dr. Murat YILDIRIM

Kongre Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Sibel TAN

Kongre Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN

Kongre Başkanı

Rating Academy
Kurucusu ve CEO'su

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özet Son Gönderme Tarihi : 24/05/2021

Kabul Edilen Bildirilerin ilanı için Son Tarihi : 26/05/2021

Kayıtlar için Son Tarih : 24/05/2021

Kongre Programının İlanı  : 27/05/2021

Kongrenin Başlangıcı: : 03/06/2021

Tam Metinlerin Gönderilmesi için Son Tarih : 30/06/2021

YER

“Covid-19 küresel salgınına ilişkin sürecin belirsiz olmasından ve yakın zamanda sona ermeyeceği öngörüldüğünden, kongremiz online olarak gerçekleştirilecektir. Zoom programı aracılığıyla kongremize kolaylıkla katılım sağlanabilecek ve profesyonel bir ekip tarafından süreç yönetilecektir. Katılmak ve dinlemek isteyen herkes için konferans sadece bir tık kadar uzakta olacaktır.”

TEMALAR

1- Tarım & Gıda
2- Doğal Kaynaklar
3- Biyoçeşitlilik ve Yaban Hayatı
4- Enerji Kaynakları
5- Su Kaynakları
6- Nüfus ve İnsan Kaynakları
7- Sosyo-Ekonomik Etkiler

8- Turizm Sektörü
9- Sağlık Sektörü
10- Kültürel Miras
11- İstilacı Yabancı Tür
12- Uluslararası İlişkiler Boyutu
13- Ana tema ile ilişkilendiren diğer konular

KATILIM ÜCRETİ

Kongreye bildiri sunan tüm yazarlar için katılım ücreti 30 Euro karşılığı Türk Lirası’dır. Bu katılım ücretini ödeyen istediği yayın olanaklarından birini tercih edebilir. Özet ve tam metinlerin tamamı yayınlara dönüştürüleceğinden sadece özet yayınlatacak olan yazarlar için de aynı ücret geçerlidir.

Bir yazar en fazla 2 bildiri ile kongreye katılabilir. Sunduğu 2. bildiriden ekstra bir ücret talep edilmez.

Genç araştırmacılar oturumları kapsamında bildiri sunacak Yüksek Lisans / Doktora öğrencileri için kongre ücreti 20 Euro karşılığı Türk Lirası’dır.

YAYIN OLANAKLARI

Bildiri Kitabında Özet / Tam Metin Yayın

Kongrede sunulan bildiriler ISBN’li e-kitap olarak basılacaktır. Dileyen yazarlar özetlerini veya tam metinlerini kongre tam metinler kitabında yayınlatabilirler.
Yayın Ücreti: Kongre özet ve tam metinler kitapları için yayın ücreti kongreye katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Tam metin gönderme tarihi: 30 Haziran 2021

Editoryal Kitapta Bölüm

Kongrede sunulan bildiriler alanlarına göre uluslararası editoryal kitaplar halinde basılacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini alanlarına uygun ISBN’li ve bandrollü editoryal kitapta makale bölümü olarak yayınlatabileceklerdir. Editoryal kitaplar elektronik olarak çıkarılacaktır. Bu kitaplara gönderilen çalışmalar ilgili kurulların incelemelerine tabi tutulacak ve İngilizce çalışmalar için gerektiği takdirde proof-reading talep edilebilecektir.
Yayın Ücreti; Editoryal kitap yayın ücreti kongreye katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Editoryal kitaba bölüm göndermek için son tarih: 30 Haziran 2021

İndeksli Dergilerde Yayın

Dileyen katılımcılar sundukları bildirileri -dergi kurullarından geçmek koşuluyla, uluslararası hakemli dergilerde yayınlatabilecektir.

Yayın Ücreti; Dergi yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir. 

Dergiye makale göndermek için son tarih: 30 Haziran 2021

DESTEKLEYEN DERGİLER

SERGİ

DAVET YAZISI

Eflatun’un Kratylos’unda şeyleri isimlendirmenin doğru yolunu tartışmasından günümüze iki buçuk bin yıl geçti. O zamanlar mevsimlerin akışına göre ekim yapan, su kenarlarına uygarlıklar kuran, doğa ile ilişkisini mitolojiye ve sanata dönüştürmüş, doğaya saygılı ancak doğa karşısındaki kırılganlığına alışık insanlık, bugün farklı bir yerde.

1975 yılında W. S. Broecker atmosferdeki karbon dioksit salınımındaki arıtışın olası sürecini özetlemek için Küresel Isınma adını tercih etmişti. Oysa ilk kez ortaya atıldığından bugüne, bu sürecin havaların ortalama birkaç daha derece ısınmasından, ya da artık yaza kış, bahara güz dememizden çok daha karmaşık olduğunu anlamış bulunmaktayız. Artık adına Küresel İklim Değişikli dediğimiz bu olgu, yerel su kaynaklarının kaybolduğu, aksine sellerin ve kuraklığın yaygınlaştığı, ani hava sıcaklığı değişiklikleriyle beslenme ve geçim kaynağı olarak bağlı bulunduğumuz tarım ve hayvancılığın zarar gördüğü, bu zararlarla başa çıkmada zorluk çeken ulusların büyük uluslararası göçlere zorunlu kaldığı bir dünyayı özetliyor.

İnsanlığın yapacaklarının bu süreci engelleyemeyeceği uzman bilim insanları tarafından sıkça belirtilmekle birlikte, zararı en aza indirecek bilgelikte ve kararlılıkta davranmanın, insanlığın kendi iyiliği için bir görev niteliği taşıdığını söylemek akıl dışı olmayacaktır. Bu bağlamda sanatın da bilim, teknoloji, felsefe ve siyaset ile birlikte bir görev gereci olarak kullanılması, nesillerin konuya duyarlılığının artırılmasına değer katacaktır. Bu amaçla düzenlenen aktivitelere bir katkı olarak, aynı temada düzenlenen kongremizin sergi etkinliğine değerli katkılarınızı bekleriz.

Dr. Öğretim Üyesi Oğuz TUNÇ

1. Her sanatçı en fazla iki eserle başvuru yapabilir.
2. Başvurular, sergi küratörü tarafından değerlendirilip sergiye katılacak eserler web sitesinde duyurulacak ve sanatçı emaillerine gönderilecektir.
3. Başvurular kongre web sitesindeki sergi başvuru sayfasından yapılacaktır.
4. Eser göndermek için son tarih 25 Mayıs 2021‘dir.
4. “Eser Yükleme”:  https://academicplatform.net/igccc/login/signin linki üzerinden eser görselleri gönderilecektir.
5. Eserin görseli 300 dpi çözünürlükte JPEG formatında olmalıdır.
6. Videolar avi formatında olmalı ve videoların süresi 10 dakikayı geçmemelidir. Video çalışmalar https://academicplatform.net/igccc/login/signin web sitesinde gösterilen yükleme alanına link (Eserin yüklendiği youtube, dailymotion vs.. web adresinin linki) verilerek gönderilecektir.  Video içinde sanatçı ve çalışmanın ismi, süresi ve tarihinden oluşan bir jenerik olmalıdır.
7. Başvuru formlarında özgeçmiş ve eser bilgileri kısmını özenle doldurulması rica edilir.
8. Sergiye katılım ücretsizdir.
9. Sergide yer alan eserlerin görselleri kongre web sitesinde ve medyada yer alan tanıtımlarda kullanılacaktır.
10. Sergiye katılan her sanatçıya sanal Katılım Belgesi verilecektir.
11. Sergiye başvuran sanatçılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

Partnerler

Düzenleyen Kurumlar


DESTEKLEYEN KURUMLAR

İletişim

SEKRETERYA

Kongre ana iletişim maili:  contact@igccc.info

Dr. Öğrt. Üyesi Pınar YILDIRIM, E-mail: pinaryildirim@comu.edu.tr, +90 (286) 218 00 18 / 12019

Ar. Gör. Nihan ÇİFTÇİ, E-mail: haticenihan.ciftci@comu.edu.tr, +90 (286) 218 00 18 / 23133

Ar. Gör. Eylem Durmuş, E-mail: eylemdurmus@comu.edu.tr, +90 (286) 218 00 18 / 23015

Ar. Gör. Cihat Erdem BÜLBÜL, E-mail: cihaterdem.bulbul@comu.edu.tr GSM: 0536 543 02 68

Ar. Gör. Umut MUCAN, E-mail: umut.mucan@comu.edu.tr , GSM: 05377399971

Ar. Gör. İpek YAŞAR, E-mail: ipek.yasar@comu.edu.tr, +90 (286) 218 00 18 / 23144

(Rating Academy) Merve DAĞLI, E-mail: mervedagli88@gmail.com, WHATSAPP: +90 535 8481212

TEKNİK DESTEK

(Rating Academy) Bilge Ozan PER, E-mail: eylemdurmus@com, GSM: (+90) ozan.per@yandex.com, 536 5031632