IMPORTANT DATES

Bildiri Özet Son Gönderme Tarihi : 21/05/2021

Kabul Edilen Bildirilerin için Son Tarihi : 23/05/2021

Kayıtlar için Son Tarih : 28/05/2021

Announcement of the Congress Program: 24/05/2021

Beginning of the Congress: 03/06/2021

Deadline for Full Text Papers Submission: 30/06/2021