Konferansımızda, belirtilen temalar kapsamında çalışmalar yapan ve yüksek lisans veya doktora öğrenimlerine devam eden araştırmacıların da sunumlarını gerçekleştirebilecekleri özel oturumlar düzenlenecektir. Böylece, akademik hayatın başlangıcında yer alan araştırmacıların kendilerini ifade edebilecekleri ve çalışma alanlarına katkı sağlayabilecekleri bir ortam sağlanmış olacaktır.

Bu kapsamda çalışmalarını sunacak tüm araştırmacıların (sunulan çalışmada isimleri olan) yüksek lisans veya doktora eğitimlerine devam ediyor olması gerekmektedir.

Genç Araştırmacılar oturumlarında bildiri sunacak araştırmacılar için katılım ücreti 20 Euro olup konferansa ilişkin tüm imkanlardan yararlanabilecektir. İkinci sunulan bildiri ücretsiz olup bir yazar en fazla iki bildiri sunabilecektir. 

Bu kapsamda bildirilerini sunacak araştırmacıların, aynı sistemden üzerinden bildirilerini yüklemeleri ve tema seçiminde “Genç Araştırmacılar” başlığını işaretlemeleri gerekmektedir.

Akademik kariyerinin başındaki tüm araştırmacıları aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız