KATILIM ÜCRETİ

Kongreye bildiri sunan tüm yazarlar için katılım ücreti 30 Euro karşılığı Türk Lirası’dır. Bu katılım ücretini ödeyen istediği yayın olanaklarından birini tercih edebilir. Özet ve tam metinlerin tamamı yayınlara dönüştürüleceğinden sadece özet yayınlatacak olan yazarlar için de aynı ücret geçerlidir.

Bir yazar en fazla 2 bildiri ile kongreye katılabilir. Sunduğu 2. bildiriden ekstra bir ücret talep edilmez.

Genç araştırmacılar oturumları kapsamında bildiri sunacak Yüksek Lisans / Doktora öğrencileri için kongre ücreti 20 Euro karşılığı Türk Lirası’dır.