Prof. Dr. Murat YILDIRIM

Kongre Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Sibel TAN

Kongre Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN

Kongre Başkanı

Rating Academy
Kurucusu ve CEO'su