IGCCC
LOADING

II. ULUSLARARASI
KÜRESEL İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ
KONGRESİ

14 - 16 EYLÜL 2022
University of Agribusiness and Rural Development, Plovdiv, BULGARİSTAN
Hibrid Kongre (yüzyüze & online)

Image

Değerli Bilim İnsanı;

Sizleri; 14-16 Eylül 2022, Bulgaristan'da, Hibrid  (Online&Yüzyüze) olarak düzenlenecek olan II.  Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Kongresi'ne (IGCCC-2022) davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

IGCCC-2022'nin dilleri İngilizce, Türkçe ve Bulgarca'dır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve University of Agribusiness and Rural Development üniversitelerinin kuruluşlarının 30.yılı onuruna ...

Kongrenin bu yılki temasını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Amaçları oluşturmaktadır. Kongredeki tüm konuşmalar ve sunumlar ayrıca çevrimiçi yapılacak ve ayrıca YouTube’da canlı olarak yayınlanacaktır. Kongre, Küresel İklim Değişikliği ile ilgili tüm alanlara açıktır. Çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalar dahil edilecektir. 

Kongrede kabul edilen ve sunulan bildirilerin tamamı özet bildiri kitapçığında, hakemlik sürecinden geçtikten sonra tercihe göre ISBN’li tam metinler kitabında yayınlanacaktır.

Ayrıca tam metinler Holistence Academy   tarafından bir veya birden fazla uluslararası editörlü e-kitapta kitap bölümü olarak, hakemlik sürecinden geçtikten sonra "Journal of Global Climate Change" ve   kongre web sayfasında yer alan diğer akademik dergilerde basılacaktır.

 

IGCCC-2022 Organizasyon Komitesi

Saygılarımızla...

KONGRE BAŞKANLARI

KONGRE BAŞKANLARI

Image
Image
Image
Image
Prof. Dr. Sibel TAN

Ziraat Fakültesi,  Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Murat YILDIRIM

Ziraat Fakültesi,  Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE

Assoc. Prof. Dr. Mine ÇARDAK

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi,  Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / TÜRKİYE

Assoc. Prof. Dr. Svetla DIMITROVA

University of Agribusiness and Rural Development, Plovdiv/BULGARIA

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özet son gönderme tarihi: 7/08/2022

Kabul Edilen Bildiriler İçin Son Tarih: 10/08/2022

Kayıtlar için Son Tarih: 19/08/2022

Programın İlanı: 24/08/2022

Kongre Başlangıcı: 14/09/2022

Tam Metin Bildirilerin Son Teslim Tarihi: 30/10/2022

Image
TEMALAR

TEMALAR

1- Tarım & Gıda

2- Doğal Kaynaklar

3- Sosyo-Ekonomik Etkiler

4- Turizm & Kültürel Miras 

5-Yeşil Kalkınma & Mavi Büyüme

6-  Sağlık Bilimleri

7- Z  Kuşağı İklim Değişikliği Farkındalığı

8- Teknoloji ve İklim Değişikliği

9- Ana tema ile ilişkilendiren diğer konular

ÜCRETLER

ÜCRETLER

Bir yazar en fazla 2 bildiri ile konferansa katılabilir. Sunulan ikinci bildiri için ekstra ücret alınmaz.

Ücret  bildiri başınadır.

NORMAL KATILIMCILAR İÇİN

YÜZ YÜZE KATILIM: Konferansa bildiri sunan tüm yazarlar için katılım ücreti 40 €’dur.

ONLINE KATILIM: Konferansa bildiri sunan tüm yazarlar için katılım ücreti 30 €’dur.

ÖĞRENCİLER İÇİN

YÜZ YÜZE KATILIM: Genç araştırmacılar oturumları kapsamında bildiri sunacak öğrenciler için konferans ücreti 30 € ‘dur.

ONLINE KATILIM: Genç araştırmacılar oturumları kapsamında bildiri sunacak öğrenciler için konferans ücreti 20 € ‘dur.

YAZIM KURALLARI

YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ ÖZET YAZIM KURALLARI

Bildiri özetleri; tam metin kuralarına uygun olarak en az 250, en fazla 500 sözcük ile amaç ve kapsamı yansıtacak şekilde, yöntem ve bulgulara yer verilerek hazırlanmalıdır.

Özet metinle birlikte en az 3 en fazla 5 anahtar kelime bulunmalıdır.

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Poster boyutu, 50 cm en x 70 cm boy ve dik olarak dizayn edilmelidir.

Bildiride öncelikle başlık adı, yazar(lar)ın adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya kurum adı, e-posta adresi yazılmalı ve posterin en üstünde görünmelidir.

Bildiri adının oniki kelimeyi geçmemesine özen gösterilmelidir.

Bildirilerde özet, abstract, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynaklar bölümleri yer almalıdır.

Özette araştırmanın amacı, evren ve örneklem / çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin analizi, bulgular ve öneriler yer almalıdır. Özetler en fazla 350 kelime olmalıdır. Özet kısmı 16 punto yazı büyüklüğünde olmalıdır. En az 3 anahtar kelime belirtilmelidir.

Bildiriler Microsoft Word programında, Times New Roman yazı tipinde, ana başlık 36 punto, metnin kalanı 24 punto, kaynaklar 16 punto yazı büyüklüğü kullanılarak yazılmalıdır.

Başlıklar ortalanmalı, metnin diğer kısımları iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.

Kaynaklar APA 6 kuralarına uygun bir şekilde yazılmalıdır. Aşağıda kaynak yazımına yönelik örnekler verilmiştir.

ONURSAL BAŞKANLAR

ONURSAL BAŞKANLAR

Image
Image

Prof. Dr. Mariana IVANOVA

REKTÖR / University of Agribusiness and Rural Development /BULGARIA

Prof. Dr. Sedat MURAT

REKTÖR / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi /TÜRKİYE

DAVETLİ KUNUŞMACILAR

DAVETLİ KUNUŞMACILAR

Image
Image
Image
Image
Prof. Dr. Lucia Palsova, Slovak University of Agriculture in Nitra, SLOVAKIA
Prof. Dr. Nicholas Samaras, University of Thessaly, GREECE
Prof. Dr. Yüksel ARDALI Ondokuz Mayıs University  Professor of Environmental Engineering Department, Manager of Environmental Problems Application and Research Center /TURKEY
Prof. Dr. Cengiz TÜRE Eskişehir Technical University  Faculty of Scienc Department of Biology /TURKEY

 Vulnerability Assessments and Carbon Management for Urban Climate Change Adaptation Planning

Image

Prof. Dr. Orhan ŞEN, Istanbul Technical University, Department of Meteorological Engineering,TURKEY

Image
Assoc. Prof. Çiğdem ÇOŞKUN HEPCAN, 
 Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Landscape Architecture,TURKEY
Image

Prof. Dr. Hale CANBAZ KARAKAŞ, Istanbul Technical University, Faculty of Textile Technology and Design, Department of Textile Engineering ,TURKEY

Image
Mine ATAMAN
 Writer,TURKEY
Image
Dr. Aris CHATZINIKOLAOU  
Manager of the University of Macedonia’s Environmental Management Office /MACEDONIA

https://weare-europe.eu/aris-chatzinikolaou/

Image
Prof. Dr. Levent KURNAZ, 
Boğaziçi University, Faculty of Arts and Sciences, Physics Department,TURKEY
Image
Dr. Timur RASKALIYEV
Seifullin Kazakh Agrotechnical University/ Kazakhstan
Image
Assoc. Prof. Petar BORISOV
Agricultural University - Plovdiv/BULGARIA
Image
Dr. Rik EWEG 
Van Hall Larenstein University/NETHERLANDS
 
Image
Assoc. Prof. Dr. Natalia Mihova  STAYANNOVA  
University Of Agribusiness And Rural Development Plovdiv/ BULGARIA
Image
YAYIN OLANAKLARI

YAYIN OLANAKLARI

Image
Image

Bildiriler Kitabında Özet / Tam Metin Yayın

Deadline for submitting full texts: 30 September 2022

Daha fazla oku
Image
Image

Editoryal Kitapta Bölüm

Editör kitabına bölüm(ler) göndermek için son tarih: 30 Eylül 2022

Learn More
Image
Image

İndeksli Dergilerde Yayın

Dergiye makale göndermek için son tarih: 30 Eylül 2022

Learn More
KURATÖR: OĞUZ TUNÇ

"Mirasımız ve Torunlarımız" Online sergisi

ESER GÖNDER
Image
 • 1. Gün
  1. Gün

  14 Eylül 2022
  Açılış Seramonisi
  Yüzyüze Sunumlar

 • 2. Gün
  2. Gün

  15 Eylül 2022
  Online Sunumlar
  Youtube Canlı Yayın

 • 3. Gün
  3. Gün

  16 September 2022
  Online Sunumlar & Sosyal Program