IGCCC
LOADING

Bildiriler Kitabında Özet / Tam Metin Yayın

Kongrede sunulan bildiriler ISBN ile e-kitap olarak yayınlanacaktır. Yazarlar özetlerini veya tam metinlerini kongre tam metin kitabında yayınlatabilirler.

Yayın Ücreti: Kongre özetleri ve tam metin kitaplarının yayın ücreti kongre katılım ücretine dahildir ve herhangi bir ek ücret alınmaz.

Tam metin göndermek için son tarih: 30 Eylül 2022

 

Editoryal Kitapta Bölüm

Kongrede sunulan bildiriler, alanlarına göre bir editör kitabında yayınlanacaktır. Yazarlar, makalelerini ISBN’li ve alanlarına uygun bantlı bir editör kitabında makale bölümü olarak yayınlayabileceklerdir. Editoryal kitaplar elektronik ortamda yayınlanacaktır. Bu kitaplara gönderilen eserler ilgili kurulların incelemesine tabi tutulacak ve gerekirse İngilizce çalışmaları için redaksiyon istenebilecektir.

Yayın Ücreti: Dergi kitap bölümü yayın ücreti konferans katılım ücretine dahildir ve bu nedenle herhangi bir ek ücret alınmaz.

Editör kitabına bölüm(ler) göndermek için son tarih: 30 Eylül 2022

 

İndeksli Dergilerde Yayın

Participants will be able to publish their papers in international refereed and indexed Academic journals, provided that they pass the journal boards

Publication Fee; Journal publication fee is inclueded in the participation fee for the congress, and so no additional fee is charged.

Deadline for submitting articles to the journal: 30 September 2022Kongrede sunulan bildiriler ISBN ile e-kitap olarak yayınlanacaktır. Yazarlar özetlerini veya tam metinlerini kongre tam metin kitabında yayınlatabilirler.

Yayın Ücreti: Kongre özetleri ve tam metin kitaplarının yayın ücreti kongre katılım ücretine dahildir ve herhangi bir ek ücret alınmaz.

Tam metin göndermek için son tarih: 30 Eylül 2022

Image